O MTHIKER
E-shop a portál pre outdoor nadšencov

Ochrana súkromia a osobných údajov

Ochrana súkromia a osobných údajov našich užívateľov a zákazníkov je pre nás prioritou. Tento dokument najskôr zodpovedá na základné otázky a v druhej časti popisuje detailnejšie účely, právne základy a práva osôb, ktorých osobné údaje spracúvame, vrátane registrovaných užívateľov.

Aké údaje o mne zbierate a čo s nimi robíte?

 • Pokiaľ nie si registrovaný a prihlásený do svojho konta, používaš stránku MTBIKER / MTHIKER anonymne a okrem IP adresy a cookies nespracúvame žiadne Tvoje údaje. O oboch sa môžeš dočítať nižšie.
 • Pokiaľ si registrovaný, spracúvame len tie údaje, ktoré nám sám odovzdáš, napríklad pri registrácii, prihlásení na akciu alebo e-shopovej objednávke. Tieto údaje môžu obsahovať aj osobné údaje ako je emailová adresa, heslo, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, rodné číslo a dátum narodenia.
 • Pre potreby zlepšovania nášho obsahu, ponuky a funkcií stránky si ukladáme informácie o pohybe návštevníkov na stránke. Tieto údaje uchovávame na našom servri a časť týchto anonymných dát spracovávame na serveroch Google Analytics, Google BigQuery, Hotjar a Amplitude.
 • Údaje uchovávame v databáze na zabezpečenom servri, ku ktorému má prístup len minimálny počet ľudí a. Heslá uchovávame vždy len v hashovej forme, v ktorej ich nie je možné použiť ani v prípade úniku. Neuchovávame žiadne citlivé údaje.

Ak som registrovaný užívateľ kde zistím, čo presne o mne viete?

 • Všetky verejné informácie a príspevky môžeš vidieť vo svojom užívateľskom profile, ktorý nájdeš kliknutím na ikonku v hlavičke napravo hore - musíš samozrejme byť prihlásený/á.
 • Svoje osobné údaje nájdeš v nastaveniach a ak si u nás nakupoval, tak aj v zákazníckej sekcii e-shopu.
 • Informácie o spracúvaní Tvojich osobných údajov nájdeš v druhej časti tohto dokumentu.

Ako môžem upraviť alebo zmazať svoje údaje v užívateľskom konte?

 • V nastaveniach profilu si môžeš všetky údaje upraviť, alebo ich zmazať. Môžeš taktiež nastaviť, či údaje ako Tvoje meno, emailová adresa či telefónne číslo majú možnosť vidieť iní registrovaní užívatelia tejto stránky.
 • V nastaveniach účtu môžeš nenávratne zmazať svoje konto, ak sa tak rozhodneš.

Kto má k mojim údajom prístup?

 • Okrem zamestnancov a preverených subdodávateľov pracujúcich pre MTBIKER.shop s.r.o. k Tvojim údajom nemá prístup nikto. Údaje nikdy neopúšťajú náš server (s výnimkou zálohovania na zabezpečený externý server).
 • Údaje poskytujeme tretím stranám len ak je to nevyhnutné pre naplnenie služby, ktorú Ti poskytujeme. Napríklad, pri prihlásení na akciu poskytneme Tvoje údaje organizátorovi akcie a pri objednávke cez e-shop poskytne údaje firmám, ktoré zabezpečujú doručenie objednávky a služby nevyhnutne spojené so spracovaním objednávky. 
 • Údaje musíme poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ nás na to písomne (s adekvátnym odôvodnením) vyzvú.
 • Údaje sú "fyzicky" uložené na servroch firiem Hetzner Online GmbH, Amazon Web Services, Inc. a to výlučne v rámci EU.

Aké používate cookies a načo?

 • Cookies sú malé textové súbory, v ktorých si rôzne webové stránky ukladajú rôzne informácie potrebné k správnemu zobrazeniu stránok. Cookies sú uložené v prehliadači užívateľa a prehliadač zabezpečuje, že ich môže čítať len stránka, ktorá ich vytvorila a nikto iný.
 • Používame cookies na to, aby užívatelia zostali prihlásení a mohli využívať služby, ktoré táto stránka poskytuje a bez nevyhnutných cookies ich poskytovať nedokáže. Ak vypneš podporu cookies v prehliadači, nebudeš sa môcť prihlásiť a tým pádom prispievať na stránku ani nakúpiť.
 • Cookies môžeš hocikedy zmazať. Postup záleží na prehliadači, ale základný návod nájdeš tu. Nemusíš sa však obávať, v cookies my ani žiadna zo služieb nižšie, neukladá žiadne citlivé údaje.
 • Okrem našich cookies sú na tejto stránke použité služby Google Analytics, Google BigQuery a Amplitude, ktoré používajú cookies na anonymnú analytiku prístupov na stránku.
 • To, aké druhy cookies nám umožníš u Teba ukladať si dokážeš nastaviť tu: Nastavenie cookies. Toto nastavenie samotné sa pre neprihlásených používateľov ukladá do cookies pre ich zariadenie a prehliadač. Pre prihlásených používateľov sa tieto nastavenia uložia k ich profilu a sú nasledne nadradené nastaveniam uloženým v cookies, aby sme užívateľské nastavenie mohli použiť naprieč rôznymi zariadeniami.

Čo je IP adresa a čo s ňou robíte?

 • IP adresa je zjednodušene unikátna adresa zariadenia, cez ktoré sa pripájaš na internet. Vďaka tejto adrese vie náš server komunikovať s Tvojim prehliadačom a zobraziť Ti túto stránku. Na báze IP adries funguje Internet, ako ho poznáme.
 • Táto adresa sa musí posielať s každou požiadavkou na server a server ju ukladá do logov (záznamov), ktoré sa archivujú 30 dní kvôli detekcii a prevencii kybernetických útokov, chýb a problémov.
 • IP adresa je považovaná za osobný údaj, pretože je teoreticky možné zistiť vlastníka zariadenia, ktoré malo danú IP adresu v danom čase. Toto je možné len s kooperáciou s poskytovateľom internetového pripojenia, ktorý na to potrebuje súdny príkaz alebo žiadosť od orgánu činného v trestnom konaní. My Ťa teda z IP adresy identifikovať nedokážeme, môže to spraviť len Tvoj poskytovateľ pripojenia len na základe adekvátnej žiadosti od polície.

Čo ak navštívim vašu predajňu osobne?

 • Naše predajne a firemné priestory sú monitorované kamerovým systémom bez rozpoznávania tváre. Upozornenie, že priestory sú monitorované, sa nachádza pri vstupe do priestorov.

Koho môžem kontaktovať ak mám požiadavku / sťažnosť?

 • Ak máš otázky, žiadosť alebo sťažnosť, kontaktuj nás na web@mthiker.sk a ozveme sa Ti čo najskôr.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t. j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Spoločnosť MTBIKER.shop s.r.o., 225, 916 33, Hrádok, IČO: 52770222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39279/R.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje, prosím, prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy web@mthiker.sk. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Vaše osobné údaje ste povinní poskytnúť ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Taktiež ste povinní poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi Vami a prevádzkovateľom.

Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť uzatvorenie zmluvy s Vami, príp. jej plnenie.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme (čl. 21 GDPR). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Na aké účely spracúvame Vaše údaje?

Tu nájdete zoznam účelov, ich právne základy a dobu uchovávania Vašich osobných údajov:

 • Vytvorenie a správa užívateľského konta
  • Všetci registrovaní užívatelia tejto stránky majú  k dispozícii užívateľské konto, ktoré im umožňuje využívať služby, ktoré táto stránka ponúka. Všetky informácie o vytvorení a správe sa nachádzajú v sekcii všeobecné podmienky. Aké osobné údaje budú na tento účel spracúvané závisí do veľkej miery od toho, aké osobné údaje Vy sa mi nahráte na stránku resp. sprístupníte na stránke.
  • Právny základ: zmluvný vzťah
  • Doba uchovávania: do 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu
 • Spracovanie objednávok v e-shope a na predajniach
  • Na spracovanie objednávok z nášho e-shopu, prípadne na našich predajniach, potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje.
  • Právny základ: zmluvný vzťah
  • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia objednávky
 • Doručovanie objednávok a vratiek
  • Na doručenie objednávok z nášho e-shopu, prípadne doručenie vráteného alebo reklamovaného tovaru, potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje. Tieto údaje sú poskytnuté aj tretím stranám ako sú prepravné spoločnosti za účelom faktického doručenia zásielky.
  • Právny základ: zmluvný vzťah
  • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia objednávky
 • Spracovanie reklamácii
  • Na spracovanie vráteného tovaru a reklamácii potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje.
  • Právny základ: zmluvný vzťah
  • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia reklamácie
 • Spracovanie rezervácií tovaru v požičovni
  • Na spracovanie rezervácií v našej požičovni potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje, fakturačné údaje a takisto rodné číslo.
  • Právny základ: zmluvný vzťah
  • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia objednávky
 • Účtovníctvo a daňová agenda
  • Účtovné doklady vystavené na základe objednávky v e-shope spracúva externá účtovná firma a niektoré údaje sú poskytnuté finančnej správe na splnenie si zákonných povinností.
  • Právny základ: zákon
  • Doba uchovávania: 10 rokov od vystavenia účtovného dokladu
 • Zákaznícka podpora
  • Zákazníci nás môžu kontaktovať na našej zákazníckej linke alebo emailovej adrese zákazníckej podpory. Ich osobné údaje (ak nám ich poskytnú) sú spracúvané pre účel zodpovedania otázok a vybavenia požiadaviek. V prípade kontaktovania formou telefonickej linky bude ich hovor nahrávaný. Ak sa otázka či požiadavka týka existujúcej objednávky, právnym základom spracovania je zmluvný vzťah vyplývajúci z uskutočnenej objednávky. V opačnom prípade je právnym základom oprávnený záujem a doba uchovávania je kratšia.
  • Právny základ: zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem (na poskytovaní kvalitnej zákazníckej podpory a riešení prípadných sťažností)
  • Doba uchovávania: 5 rokov alebo 3 mesiace
 • Emailový marketing
  • Za účelom informovania zákazníka posielame, s jeho súhlasom, občasné emaily o akciách, novinkách alebo zaujímavých ponukách v e-shope.
  • Právny základ: súhlas
  • Doba uchovávania: 3 roky od udelenia súhlasu
  • Možnosť odvolania súhlasu: v sekcii Nastavenia e-mailov
 • Kybernetická bezpečnosť
  • Aby sme vedeli chrániť naše servery a užívateľské kontá pred útokmi a spamom, potrebujeme zbierať a analyzovať záznamy o prístupoch na túto stránku. Automatizovanou alebo ručnou analýzou týchto záznamov dokážeme objaviť a blokovať pokusy o útoky alebo spam. V záznamoch sa okrem IP adresy nenachádzajú žiadne osobné údaje.
  • Právny základ: oprávnený záujem
  • Doba uchovávania: 6 mesiacov
 • Prevádzkovanie vernostného systému
  • Zákazníci nášho e-shopu alebo predajní môžu participovať na vernostnom systéme, ktorý odmeňuje ich aktivitu a nákupy vo forme dodatočných vernostných zliav na tovar. Pre účely prevádzkovania vernostného systému nie sú vyžadované žiadne iné údaje ako tie, ktoré sú spracúvané pre účel vytvorenia a správy užívateľského konta.
  • Právny základ: zmluvný vzťah
  • Doba uchovávania: do 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu
  • Možnosť námietky: v sekcii Vernostné zľavy je možné vernostný systém vypnúť pre Vaše konto.
 • Profilovanie zákazníckeho správania pre zlepšenie odporúčania produktov
  • Pre zlepšovanie kvality vyhľadávania produktov a objavenie relevantného tovaru generujeme individuálne odporúčania produktov. Viac informácii o tejto metóde nájdete v časti “Budú Vaše osobné údaje použité na profilovanie alebo na automatizované individuálne rozhodovanie?” tohto dokumentu.
  • Právny základ: oprávnený záujem (na zlepšení nákupného procesu a vyhľadávaní tovaru)
  • Doba uchovávania: do 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu
  • Možnosť námietky: v sekcii Nastavenia súkromia je možné vytváranie odporúčaní vypnúť
 • Analytika používania portálu
  • Pre potreby zlepšovania služieb poskytovaných touto stránkou potrebujeme mať prístup k analytickým údajom v platformách ako Google Analytics a podobných. Spracúvané údaje sú anonymné a jediným potrebným identifikátorom je cookie, na ktorý nám môžete (ale nemusíte) dať súhlas.
  • Právny základ: súhlas
  • Doba uchovávania: 1 rok, respektíve do zmazania cookies
  • Možnosť odvolania súhlasu: v sekcii Nastavenie cookies je možné odvolať súhlas pre jednotlivé kategórie cookies.
 • Kamerový systém
  • Naše predajne a priestory sú monitorované kamerovým systémom pre účely ochrany majetku a zdravia našich zamestnancov a zákazníkov. Oznámenie o monitorovaní priestorov sa nachádza pri vstupe do priestorov.
  • Právny základ: oprávnený záujem (na ochrane majetku a zdravia)
  • Doba uchovávania: 14 dní
 • Spätná väzba a hodnotenie objednávky
  • Máme záujem na tom, aby nám naši zákazníci poskytli spätnú väzbu o ich spokojnosti (alebo nespokojnosti) s našim e-shopom a tovarom, ktorý nakúpili. Zákazníkov teda oslovujeme emailom zaslaným po doručení objednávky prostredníctvom nezávislej služby Heureka (pre hodnotenie e-shopu) a neskôr aj vlastným emailom (pre hodnotenie produktov). Zákazník nie je povinný poskytnúť hodnotenie a má možnosť namietať zaslanie týchto emailov v procese vytvárania objednávky.
  • Právny základ: oprávnený záujem (na zlepšovaní služieb e-shopu)
  • Doba uchovávania: 6 mesiacov
  • Možnosť námietky: vyjadrenie nesúhlasu s odoslaním emailu o hodnotení pri vytváraní objednávky
 • Nábor zamestnancov a spolupracovníkov
  • Pri nábore nových zamestnancov alebo spolupracovníkov spracúvame osobné údaje v nevyhnutnej miere pre potreby výberového konania na pozíciu, na ktorú sa kandidát hlási. V prípade, že nám kandidát dá osobitný súhlas na uchovanie jeho CV a údajov, môžeme kandidáta kontaktovať a pozvať na pohovor ak sa v budúcnosti otvorí relevantná pozícia pre jeho profil.
  • Právny základ: predzmluvný vzťah / súhlas
  • Doba uchovávania: 3 mesiace po ukončení náboru na pozíciu / 2 roky

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • poskytovatelia platobnej brány umožňujúce online platby,
 • poskytovatelia poštových a doručovacích služieb,
 • poskytovatelia služieb v oblasti spracovania objednávok a zákazníckej podpory e-shopu,
 • poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 • externí dodávatelia programátorských prác a správy systému,
 • spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi účtovných, auditných alebo personalistických služieb,
 • spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi,
 • spoločnosť zabezpečujúca nezávislé hodnotenie objednávok v e-shope,
 • organizátori akcií, na ktoré sa prostredníctvom tejto stránky prihlásite,
 • advokát,
 • exekútor,
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 • banka.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Budú Vaše údaje prenášané mimo EÚ?

Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie?

Vaše osobné údaje môžu byť použité na profilovania zákazníckeho správania pre zlepšenie odporúčania produktov. Údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, keďže výsledkom ich spracovania je zlepšenie funkcionality e-shopu pre Vás individuálne. Prostredníctvom vlastného algoritmu na základe produktov, ktoré ste v minulosti kúpili a produktov či obsahu, ktoré ste na tejto stránke navštívili, vygenerujeme zoznam odporúčaného tovaru, ktorý by mal čo najlepšie zodpovedať Vašim požiadavkám. Produkty z tohto zoznamu sú viditeľné v sekcii Odporúčania pre Teba, ak tento zoznam bol pre Vás vygenerovaný. Proti tomuto spracovaniu údajov je možné kedykoľvek namietať a to formou vypnutia vytvárania odporúčaní v sekcii Nastavenie súkromia vo Vašom konte.

Vaše údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

Naša internetová stránka používa cookies. Podrobnú informáciu o nich nájdete v sekcii Nastavenie cookies. Cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie lepšej funkcionality našich webových stránok, spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, cookies, ktoré slúžia na marketingové účely, spracúvame na základe Vášho súhlasu. V prípade, ak chcete zakázať používanie a ukladanie cookies vo Vašom prehliadači, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom, ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

keyboard_arrow_up