Prečo sa oplatí byť komplexným športovcom?

Koordinácia, rýchlosť, sila, vytrvalosť - jedným slovom komplexnosť. Prečo je dôležitá v každom veku a aké má benefity?

V dnešnej dobe máme neskutočne veľa možností na pohyb. Ak niekto skutočne chce zdravo a aktívne žiť, svoju cestu si nájde. Stačí len chcieť. „Hlavne, že sa hýbeme.” - tak znie heslo mnohých ľudí, ktorí začali s nejakým športom. Zo začiatku to je super, ale čo ak si daný šport obľúbim tak, že budem prioritne vykonávať len ten svoj obľúbený šport a ostatné pohyby pôjdu do úzadia? Je to zdravé? Nemôžem si privodiť nejaký zdravotný problém, disbalanciu a po čase aj zranenie?

V tomto článku sa pokúsim zhrnúť, prečo je pre hobby športovcov dôležitá všestrannosť na dlhodobé udržanie fyzických aj psychických síl.

Dolomity Rossengarten

Všestrannosť rozvíja

Skúsme sa vrátiť do detských čias. Mnohí určite vyskúšali rôzne druhy športov, kým zistili, čo ich baví, v čom vynikajú. Na tom nie je vôbec nič zlé, ba naopak. Tým, že dieťa vykonáva rôzne druhy pohybov v rámci daných športov, si postupne rozvíja základné pohybové zručnosti.

Naopak, predčasná špecializácia na profesionálny šport môže u detí viesť k vzniku zranení, disbalancií a po dosiahnutí určitého stropu výkonu aj k celkovému úbytku výkonnosti. Zo začiatku je dieťa v určitom veku nadpriemerné, ale po čase sa už vo výkonnosti posunie len veľmi pomaly. Práve preto dobrí a rozumní tréneri v rámci jednotlivých športov okrem hlavného športu ako napríklad lyžovanie dbajú na všeobecnú pohybovú prípravu a všestrannosť.

Je nesmierne dôležité mať okrem svalov dostatočne posilnené najmä väzivá, šľachy a kĺby.
Je to v dospelosti inak? Samozrejme, áno, ale princíp ostáva stále rovnaký. My dospelí sme už často časovo obmedzení a častokrát si nájdeme čas len na to TOP, čo máme radi. Príklad: začnem behať a sústredím sa iba na beh, ale vôbec neriešim silový tréning a celkovú kompenzáciu pohybov. Výsledok? Po čase sa objavia zdravotné problémy pri behu, najčastejšie kolená, väzy, šľachy a pod. Takýchto príkladov by som mohol nájsť stovky na každý šport.

Ferrata Tofana di Roses v Dolomitoch

Rozvoj motorických shopností netreba podceňovať

Na to, ako byť komplexným hobby športovcom, je dôležité dbať na 5 základných motorických schopností: sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia a flexibilita. Každý máme tieto schopnosti v lepšom alebo horšom stave. Dôležité je neustále ich rozvíjať alebo udržiavať.

Sila

Ak sa premietnem do outdoor aktivít, sila je pri dosahovaní výkonu nesmierne dôležitá. Či už skialpujeme, bežkujeme, beháme, turistikujeme, vždy na to potrebujeme určitú silu, či už v nohách, rukách, alebo v strede tela. Čím viac sily máme, tým je pohyb jednoduchší a my si ho dokážeme užiť oveľa viac.

Pokiaľ máme nejaké výkonnostné alebo pretekové ambície, bez silového tréningu sa vo svojom hobby športe posunieme len veľmi pomaly. Samozrejme, pravidelným vykonávaním svojej obľúbenej športovej aktivity rastie aj sila, ale hlavne v tej oblasti, ktorá je namáhaná najviac. Ak sa chcete posunúť o level vyššie, je dobré začať posilňovať celé telo aj so záťažou, či už v podobe vlastného tela, alebo závažia. Samozrejme, čo a ako cvičiť záleží od pravidelnosti a cieľa, ktorý chceme dosiahnuť.

Workoutové ihrisko HájSilový tréning

Hlavnou výhodou dostatočnej sily je prevencia pred vznikom zranení v závislosti od športu, ktorý prioritne vykonávame. Je nesmierne dôležité mať okrem svalov dostatočne posilnené najmä väzivá, šľachy a kĺby. Pri celkovom a pravidelnom silovom tréningu sa dosiahne, že pri úraze môže ten, kto má dostatočne posilnené spomenuté partie, dopadnúť oveľa lepšie ako ten, kto ich nemá posilnené vôbec. Za zmienku stojí povedať, nie je sila ako sila. Rozlišujeme rôzne druhy sily od maximálnej, statickej, dynamickej a pod. Rozvíjať treba najmä tú, ktorú dokážeme v našom športe využiť.

ferrata Galitzenklamm

Rýchlosť

Tak ako sila aj rýchlosť patrí medzi základné motorické zručnosti. Do veľkej miery je táto schopnosť podmienená najmä geneticky. Túto schopnosť môžeme definovať ako krátkodobé vykonanie pohybu čo najrýchlejšie. Tak ako pri sile, nie je rýchlosť ako rýchlosť, a rozlišujeme rôzne druhy rýchlostí od frekvenčnej, akceleračnej, cyklickej až po akčnú rýchlosť.

Faktom je, že rýchlosť sa buduje najmä v detstve. Pokiaľ si vybudujeme dostatočný základ, v dospelosti si ju dokážeme do veľkej miery udržať. Teraz si nemyslite, že pokiaľ nebudete behať v detstve rýchlo, tak už do konca života budete pomalí. To nie. Skôr ide o vybudovanie si základu, na ktorom dokážeme v dospelosti stavať.

Pokiaľ niekto v detstve nešportoval a v dospelosti začal, neznamená to, že bude pomalý. Aj v staršom veku dokáže človek pekne napredovať a rásť, avšak platí, že dosiahne svoj „vrchol” - určitý stupeň, ktorý sa mu bude prekonávať ťažko v porovnaní s tým, ak by mal základ vybudovaný už v detstve. Pri nedostatočnom rozvíjaní rýchlosti a neustále rovnakom tempe sa môžeme dostať do bodu, že vo svojom výkone neuvidíme žiaden progres.

Ako teda vlastne treba rýchlosť rozvíjať? Metód, ako rozvíjať rýchlosť, je mnoho. Najznámejším je intervalový tréning, ktorý sa dá uplatniť prakticky na všetky športy. Ďalšou veľmi jednoduchou doplnkovou metódou rozvoja rýchlostných schopností je napríklad nejaký kolektívny šport ako basketbal, alebo futbal, kde sa podvedome strieda rýchle a pomalé tempo.

Beh na Babkách

Vytrvalosť

Je veľmi podstatná schopnosť, ktorá sa dá oproti rýchlosti veľmi dobre natrénovať. Ale ako ju definovať? Vytrvalosť by som najjednoduchšie charakterizoval ako schopnosť čo najdlhšie odolávať únave v určitom športovom zaťažení. Príklad môže byť dlhý trailový beh. Vytrvalosť sa dá aplikovať na všetky aspekty života vrátane športu. Napríklad keď chcem zlepšiť vytrvalosť v behu, musím začať postupne. Na to, aby som niečo odbehol v solídnom čase, musím ísť tak, aby ma „nevyplo“ hneď na začiatku. Teda držať si také tempo a intenzitu, ktorá mi bude vyhovovať.

Horal maratón preteky
Pre outdoorové športy sú koordinačné schopnosti veľmi dôležité najmä pri osvojovaní správnych techník.
Všeobecne platí, že vytrvalosť sa v športe rozvíja pomaly a postupne. Starší ľudia, ktorí pravidelne športujú, majú túto schopnosť rozvinutú na veľmi podobnej a možno ešte lepšej úrovni ako mladí športovci. Vytrvalosť sa dá rozvíjať rôznymi spôsobmi, ale najdôležitejšie je udržať si pravidelnosť, tempo a intenzitu. Nemusím ísť raz do týždňa behať 50 km. Stačí mi ísť 3-krát do týždňa po 5 km a postupne to navyšovať. Jednou z možností pre budovanie vytrvalosti je aj intervalový tréning, teda striedanie intenzívnych a menej intenzívnych fáz. V outdoor disciplínach sa vytrvalosť buduje postupne a pri pravidelnom vykonávaní tej svojej aktivity budete cítiť zlepšenie.

Ferrata Donnerkogel

Koordinácia

Koordináciu by som mohol charakterizovať ako schopnosť vykonávať daný pohyb čo najefektívnejšie s minimálnym úsilím. Určite ste zažili pocit, že ste sa učili pohyb, ktorý je na koordináciu veľmi náročný, napríklad bežkovanie. Keď sa to človek učí prvýkrát, aj po pár km sa veľmi rýchlo unaví a na druhý deň ho bolia také svaly, o ktorých ani netušil, že ich má.

Avšak postupným trénovaním je to z tréningu na tréning lepšie a človek dokáže odbežkovať viac km s tým, že sa unaví menej, ako pri prvom zoznamovaní s bežkami, hoci vtedy odbežkoval len pár km. To je spôsobené zosúladením jednotlivých pohybov do jedného celku.

bežky Čertovica
Niekto je na koordináciu nadaný viac, iný menej, avšak koordinačné schopnosti vo veľkej miere závisia od toho, aký bol všeobecný rozvoj pohybových schopností v detstve. Je takmer isté, že ten, kto sa v detstve nevenoval žiadnemu športu, bude mať koordinačné schopnosti rozvinuté v oveľa menšej miere. Pre outdoorové športy sú koordinačné schopnosti veľmi dôležité najmä pri osvojovaní správnych techník. Ich neustálym zlepšovaním dokážeme šetriť energiu pri rôznych športoch ako bežkovanie, skialpinizmus, beh atď.

Ako aj pri predošlých motorických schopnostiach, tak aj tu rozlišujeme rôzne typy koordinačných schopností ako napríklad reakčná schopnosť, rytmická schopnosť, orientačná schopnosť či rovnovážna schopnosť. Niekto má možno všetky spomenuté schopnosti rozvinuté veľmi dobre, iný pomenej. Sú rôzne metódy a techniky rozvoja. Od neustáleho drilovania a zlepšovania techniky ako napríklad šliapania na pásoch pri skialpe, bežkovanie a podobne až po zložitejšie cvičenia v posilňovni zamerané na koordináciu. Dôležité je vedieť, čo chce človek trénovať a zlepšovať.

Skialp Žiarska dolina

Pohyblivosť a flexibilita

Je podstatný faktor, ktorý zanedbáva mnoho ľudí. Nejde len o to, že keď sa budem naťahovať, budem sa cítiť dobre, dám si nohu za hlavu a budem machrovať. Optimálna flexibilita umožňuje športovcovi plynulé a ľahké vykonávanie pohybov v určitom kĺbovom systéme. Dostatočne natiahnuté a flexibilné svaly, kĺby, šľachy a väzivá sú veľká prevencia pred zraneniami a pri outdoorových športoch o to viac.

Z vlastnej skusenosti viem, že rozvoj mobility a flexibility šliach a kĺbov dokáže výrazne uľahčiť pohyb. Zoberte si len jednoduchý správne prevedený hlboký drep v posilňovni, ktorý si vyžaduje okrem správnej techniky aj dostatočnú flexibilitu v celom kĺbovom systéme. Ak nemáme dostatočný rozsah, správne prevedený technický hlboký drep jednoducho nedokážeme urobiť. Toto má veľký súvis s rôznymi športmi, pri ktorých sa vyžaduje správna technika, ktorá sa pri niektorých pohyboch nedá vykonávať technicky správne bez dostatočnej mobility a flexibilty.

Podľa charakteru môžeme deliť ohybnosť na dynamickú a statickú. Ako teda napredovať? Zase je mnoho foriem a druhov strečingov. Pri dynamickom strečingu vykonávame pohyb švihom, zatiaľ čo pri statickom zotrvávame v danej polohe určitý čas. Zvoliť môžeme celotelový strečing alebo strečovať po jednotlivých partiách. Stačí si vybrať ten, ktorý najviac vyhovuje aj vzhľadom na aktivitu, ktorú človek vykonáva. Veľmi dobrou formou zlepšovania pohyblivosti je práve joga.

Acroyoga v prírode

No dobre, ale ako to mám všetko stihnúť?

Z predošlého sa možno zdá, že ak by človek chcel vykonávať všetky tieto aktivity, musel by trénovať dvojfázovo. Avšak nie je to tak strašné a skĺbenie rozvoja jednotlivých pohybových zručností nie je až tak časovo náročné. Stačí si aspoň raz do týždňa zacvičiť, zabehať, dať si strečing, popracovať na technike a pod. Frekvencia a intenzita, samozrejme, závisí od časových a vôľových vlastností, ale stále si zastávam názor: kto chce, čas si nájde a hodinka denne pre seba je pre fyzické a psychické zdravie len a len prospešná.

plávanie
V tomto článku som sa pokúsil v jednoduchosti vysvetliť, prečo by sme sa mali snažiť rozvíjať všetky motorické schopnosti. Rozobral som, prečo sú dôležité a aké majú pre nás benefity. Nejde o žiaden návod na rozvoj konkrétnych motorických schopností, pretože to všetko je veľmi individuálne u každého jedného z nás. Skôr som sa snažil poukázať na komplexnosť, ktorá je v športe veľmi dôležitá. Celkovo dokáže človeka v jeho obľúbenom športe alebo akivite posunúť fyzicky, ale aj psychicky. Ako ste na tom vy?
Zdroj fotografií: archív autora
report_problem Našiel si v texte chybu?
viktorvinciktoma 
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

Komentáre

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Prišla som počas tehotenstva o formu?

Prišla som počas tehotenstva o formu?

Na vrchole svojej formy som zistila, že som tehotná. Cítila som sa vo svojom tele lepšie než kedykoľvek predtým. Čo s mojou formou spravilo tehotenstvo?
Rozhovor: Sherpalady Lenka Hiklová – od skialpu k ultrabehu

Rozhovor: Sherpalady Lenka Hiklová – od skialpu k ultrabehu

Keď sa na štartovke objaví meno Lenka Hiklová, súperky určite spozornejú.
Diagnostika bežeckej techniky a nastavenie tréningového plánu

Diagnostika bežeckej techniky a nastavenie tréningového plánu

Ako vám diagnostika bežeckej techniky môže pomôcť v efektívnejšom a zdravšom behaní? Pozrieme sa na to spolu s Erikou, bývalou reprezentantkou Slovenska v šprinte a majiteľkou fyzio.sk.
keyboard_arrow_up