Aké pravidlá by sme mali dodržiavať v národných parkoch?

Ako sa správať v národných parkoch? Čo môžeme a čo zas nie? Pozrime sa na základné pravidlá, ktoré by sme mali v prírode dodržiavať.

Určite všetci milovníci prírody dobre vedia, čo si v prírode môžeme dovoliť a čo nie a je pre nás prirodzené prírodu chrániť, neznečisťovať a rešpektovať pravidlá. Niekedy si však možno ani neuvedomujeme, že sme porušili nejaké pravidlo a môžeme sa nevedomky dostať do zbytočných problémov. Ako sa hovorí, nevedomosť neospravedlňuje, preto si poďme zhrnúť, čo je u nás povolené a čo naopak zakázané.

Posvietime si najmä na naše národné parky, ktorých návštevné poriadky sa mierne líšia. Informácie som čerpal z oficiálnych stránok národných parkov a vo videu som to zhrnul do desiatich bodov, ktoré v tomto článku doplním o podrobnejšie informácie.


Pozrime sa na prehľad pravidiel v našich deviatich národných parkoch:
 • Národný park Vysoké Tatry - TANAP
 • Národný park Nízke Tatry - NAPANT
 • Národný park Malá Fatra - NPMF
 • Národný park Veľká Fatra - NPVF
 • Národný park Slovenský raj - NPSR
 • Národný park Slovenský kras - NPSK
 • Národný park Muránska planina - NPMP
 • Národný park Pieniny - PIENAP
 • Národný park Poloniny - NPP

Kedy sa pohybovať v národných parkoch?

Vo väčšine národných parkov je dovolené pohybovať sa po turistických chodníkoch hodinu po východe slnka a hodinu pred západom slnka, respektíve vtedy, keď je denné svetlo. Preto je dôležité si túru dobre naplánovať podľa kondičných a technických zručností a obzvlášť si treba dať pozor na plánovanie túry v jesennom a zimnom období, kedy je denného svetla oveľa menej.

 • Pravidlo hodinu po východe a hodinu pred západom slnka platí v týchto národných parkoch: TANAP, NAPANT, NPSR, NPSK, PIENAP
 • Špeciálne to má upravený NPMF, kde sa môžete pohybovať v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) len v čase od 6:00 do 21:00 a v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) len v čase od 7:00 do 18:00.
 • V ostatných NP (NPVF, NPMP, NPP) pravidlo hodinu po východe a hodinu pred západom slnka nie je uvedené, teda platí, že tam sa môžete pohybovať aj v inom časovom rozpätí.


Bivakovanie a stanovanie

Bivakovanie a stanovanie v rámci národných parkov možno vo väčšine prípadov len na miestach na to určených, teda na vysokohorskej chate, útulni alebo v ich blízkosti. Možnosti na nocovanie mimo horských chát upravujú návštevné poriadky jednotlivých národných parkov.

TANAP

 • Okrem horských chát je nocovanie v TANAP-e všade zakázané.
 • Jediné miesto ešte pred hranicami NP na bivakovanie je kemp v Račkovej doline alebo za obcou Bobrovec v časti Bobrovecká Vápenica.
 • NAPANT

  • V NP Nízke Tatry sú miesta, kde je prenocovanie možné. Špeciálne pre ľudí, ktorí robia hrebeňovku, môžu byť tieto informácie veľmi užitočné. Dôležitá informácia je, že na nižšie spomenutých vyhradených miestach je možné postaviť aj stany:
   • Predné sedlo (na trase modroznačkovaného TCH č. 2610)
   • Sedlo Andrejcová pri útulni (na trase červenoznačkovaného TCH č. 0801)
   • Sedlo Priehyba (na trase červenoznačkovaného TCH č. 0801)
   • Sedlo Ramža pri útulni (na trase červenoznačkovaného TCH č. 0801)
   • Sedlo Čertovica (pod chatou Horskej záchrannej služby alebo za objektom motorestu Čertovica)
   • Ďurková pri útulni (na trase modroznačkovaného TCH č. 2639)
   • Hiadeľské sedlo (na trase červenoznačkovaného TCH č. 0801/1)
   • Osada Magurka pri turistickej chate na Panskej lúke

  NPVF

  • V Národnom parku Veľká Fatra je bivakovanie a stanovanie možné len vo vzdialenosti 50 m od existujúcich útulní, chát a salašov v lokalitách:
   • Pamätík SNP pri Kráľovej Studni
   • Pod Suchým vrchom
   • V sedle Kýšky
   • Smrekovica v okruhu 50 m od salaša na Močidle
   • Šiprúň v okruhu 50 m od salaša na Prednom
   • Rakytový Grúň medzi Vyšnou Lipovou a Kľakom

  NPMF

  • Bivakovanie na území národného parku je možné pri existujúcich horských chatách do vzdialenosti do 100 m od týchto objektov:
   • Chata pod Chlebom (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb)
   • Chata pod Suchým
   • Chata na Grúni
   • Chata na Kľačianskej Magure


  PIENAP

  • Návštevný poriadok tohto NP označuje ako stanovanie a prebývanie v stane na jednom mieste po dobu nie dlhšiu ako 2 dni, ako bivakovanie pobyt osôb prebývajúcich na jednom mieste maximálne 1 noc voľne v prírode bez stanov.
  • Vyhradené miesta na bivakovanie alebo stanovanie sú:
   • Autokemping pred vstupom do Prielomu Dunajca v k. ú. Červený Kláštor
   • Areál zariadenia cestovného ruchu Goralský dvor v k. ú. Haligovce

  NPP

  • V NP Poloniny je stanovanie a bivakovanie povolené len na konkrétnych miestach:
   • Nová Sedlica - Sedlo pod Čierťažou (parcela KN č.1096/1 v k.ú. Nová Sedlica)
   • Stakčín - Ruské Sedlo (parcela KN č.16/2 v k.ú. Ruské)

  NPMP

  • NP Muránska planina má najmiernejšie pravidlá zo všetkých NP.
  • Presné znenie je: Bivakovať – t. j. prespať bez prístrešku alebo v stane môžete takmer kdekoľvek do 100 metrov od vyznačeného turistického chodníka, samozrejme s výnimkou území so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je bivakovanie zakázané.
  • Pre stanovanie sú zase vyhradené miesta:
   • Dolina Trsteník
   • Veľká lúka - Piesok
   • Nižná Kľaková

  NPSR

  • V Národnom parku Slovenský raj je povolené stanovanie, táborenie a bivakovanie výhradne v areáloch kempingov:
   • Podlesok
   • Čingov - Ďurkovec
   • Dedinky a v zastavanom území obcí

  NPSK

  • V tomto NP je definované stanovanie ako pobyt osôb, ktoré prebývajú v stane na jednom mieste po dobu nie dlhšiu ako 2 noci.
  • Vyhradené miesta sú:
   • Zádielska chata (reštaurácia Bystrina) - lúka pri chate
   • Siilická planina - pri chatách na Rakati
   • Silická planina - pri reštourácii Koliba na Soroške
   • Plešivská planina - pri Dulovej chate a lokalita Bikarét pri Silickej Jablonici

  Zakladanie ohňa

  Vo všetkých národných parkoch je prísne zakázané len tak hocikde zakladať oheň. Princíp je rovnaký ako pri bivakovaní. Zakladať oheň je možné iba v bezprostrednom okolí objektov a chát, kempingov, útulní do vzdialenosti od 10 do 50 m od objektu, a to na vyhradených, vybudovaných a označných ohniskách.


  Pohyb po vyznačených turistických trasách

  V národných parkoch platí, že návštevník sa môže pohybovať iba po vyznačených turistických trasách a náučných chodníkoch alebo miestach určených pre danú športovú aktivitu ako je napríklad horolezectvo, bežkovanie, skialpinizmus, paragliding a podobne. Informácie si je potrebné overiť na webovej stránke daného národného parku, ktorý chcete navštívit.

  Možnosť ísť mimo vyznačených chodníkov ponúkajú niektoré národné parky len v sprievode oprávnenej osoby. Samozrejme, v TANAP-e a ďalších národných parkoch platí sezónna uzávera. Pozrime sa na NP, ktoré sú atraktívne na skialp, kde sú presne vymedzené areály a určené miesta, kde sa v zimnom období môžete pohybovať:

  TANAP

  • Vo Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chate v Malej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese.
  • V Mlynickej doline od vodopádu Skok do Soliskového sedla a tou istou trasou späť, prípadne s prechodom zo sedla na zjazdovku od chaty Solisko.
  • V Žiarskej doline - Veľké Závraty a Malé Závraty, východiskovým miestom je Žiarska chata.
  • Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba a späť.
  • Spálená dolina.
  • Zjazdovka Spálená - Salatínska dolina.

  NAPANT

  • Skialpinistický areál Chopok (sever): hrebeňový úsek sedlo Poľany – Krúpové sedlo: severná expozícia ohraničená na západe trasou žltoznačkovaného turistického chodníka (sedlo Poľany 1873 m n. m. – Tri vody - Zadná voda) a na východe trasou zelenoznačkovaného turistického chodníka (Krúpova hoľa 1922 m n. m. – Široká dolina - Lúčky) podľa zákresu v mape 1. Skialpinizmus v tomto areáli je povolený len od 15. decembra do 30. apríla v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.
  • Skialpinistický areál Chopok (juh): hrebeňový úsek Dereše – chata M. R. Štefánika južná expozícia ohraničená na západe líniou hrebeňa Dereše – Oblaz, na východe dolinou Trangoška podľa zákresu v mape 1. Skialpinizmus v tomto areáli je povolený len od 15. decembra do 30. apríla v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.

  Skialpinistický areál Chopok
 • Skialpinistický areál Kráľova hoľa: v oblasti Kráľovej hole areál ohraničený na severe a východe cestou Šumiac – Kráľova hoľa a červenoznačkovaným turistickým chodníkom č. 0801 Telgárt – Kráľova hoľa (1 946 m n. m.) a na západe líniou sedlo medzi Kráľovou hoľou a Strednou hoľou - hrebeň Vyšné Rovienky – hranica lesa podľa zákresu v mape 2. Skialpinizmus v tomto areáli je povolený len od 15. decembra do 30. apríla v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.

 • Skialpinistický areál Kráľová hoľa
  • na ostatnom území:
   • v koridoroch (do 50 m od ich trasy) zimného tyčového značenia alebo existujúcich turistických chodníkov (v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   • v koridore (do 50 m od jeho trasy) prístupového chodníka k národnej prírodnej pamiatke Jaskyňa mŕtvych netopierov (Halašova jama – Jaskyňa Mŕtvych netopierov - sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami – chata M. R. Štefánika (v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   • v závere Mlynnej doliny po sedlo medzi Veľkým Gápľom a Kozími chrbtami a dolinkou potoka Mlynná (v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)

  NPMF

  • Sedlo Medzirozsutce - do vzdialenosti 50 metrov od červeno značenej trasy turistického chodníka na juh (smerom k osade Biela).
  • Sedlo Medziholie - lúčny porast do vzdialenosti 50 metrov od ukazovateľa smeru (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec).
  • Priestor pri Chate pod Chlebom do vzdialenosti 50 metrov od objektu (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb).
  • Chata pod Suchým - do vzdialenosti 100 metrov od objektu.
  • Chata na Grúni - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
  • Chata na Kľačianskej Magure - priestor do vzdialenosti 100 metrov od objektu.
  • Vrátna dolina (údolná časť pozdĺž Štefanovského potoka a pozdĺž Vrátňanky, vrátane bočného prítoku od sedla Príslop) - priestor ohraničený okrajom lesných porastov pod dolnou hranicou lesa.
  • Malá Lučivná - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesných porastov.
  • Chata pod vodopádom (Šútovská dolina) - priestor do vzdialenosti 20 metrov od objektu.
  • Hradská dolina - priestor do vzdialenosti 30 metrov od rekreačnej chaty.
  • Lokalita Jarolím, k. ú. Sučany - priestor vo vnútri zastavaného územia chatovej osady a do vzdialenosti 100 metrov od krajnej chaty.
  • Jánošíkovo, k. ú. Lipovec - priestor vo vnútri chatovej osady a do 100 metrov od krajnej chaty (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Krivé).
  • Vyústenie Istebnianskej doliny - priestor do vzdialenosti 100 metrov od hranice národného parku mimo lesných porastov
  • Spojnica Oštiepková mulda - tzv. turistická zjazdovka - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa v úzkom koridore o šírke max. 3 m (jedna lyžiarska stopa) vyznačenom zimným tyčovým značením od dolnej stanice vleku v Oštiepkovej mulde západným smerom cez lesný porast Národnej prírodnej rezervácie Chleb a v mieste, kde lanová dráha Vrátna – Snilovské sedlo vchádza do lesného porastu Národnej prírodnej rezervácie Chleb sa napojiť na zeleno značený turistický chodník; vyhradené miesto je vyznačené na mape 3.
  • Snilovské sedlo - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa po tzv. zjazdovej trati č. 1, ktorá vedie od vrcholovej stanice lanovej dráhy až k jej údolnej stanici, nad hornou hranicou lesa o šírke 40 m, v pásme lesa vedie v prieseku pre lanovku o šírke max. 28 metrov (nelesná plocha č. 227, LHC Varín 1996-2005); vyhradené miesto je vyznačené na mape 3.

  Miesta vyhradené na zjazdové lyžovanie a pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v Malej Fatre
 • Snilovské sedlo - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa v priestore medzi lyžiarskym vlekom v Oštiepkovej mulde smerom k lanovej dráhe Vrátna - Snilovské sedlo (na západ od lyžiarskeho vleku) po hranicu 100 metrov od lanovej dráhy na západ. Severnú hranicu tvorí okraj lesného porastu (hranica Národnej prírodnej rezervácie Chleb), južná hranica je vymedzená spojnicou medzi hornou stanicou lanovej dráhy a hornou stanicou lyžiarskeho vleku v Oštiepkovej mulde. Vymedzený priestor je časťou nelesnej plochy č. 229 (LHC Varín 1996-2005), mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb. Vyhradené miesto je vyznačené na mape 4.

 • Miesta vyhradené na pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v Malej Fatre

  NPVF

  • Turistické chodníky
  • Cyklotrasy
  • Trasy vyznačené zimným tyčovým značením
  • Lyžiarske areály (v čase od 8:00 do 16:00)
   • Ľubochnianska dolina (Krátke) - na lúkach po obidvoch stranách vlekov
   • Turecká - Salašky - Líška - priestor medzi lyžiarskymi vlekmi a dráhou bývalej sedačkovej lanovky
   • Kráľova studňa - priestor v ohraničení: hotel Kráľova studňa - cesta na Kráľovu studňu - lyžiarsky vlek - partizánsky bunker - pomník Slovenského národného povstania - chata Kováč - cesta na hotel Kráľova studňa
  • Nad obcou Liptovské Revúce - 100 metrov od intravilánu obce smerom k podhoriu Veľkej Fatry
  • V areáli nelesného pásma v oblasti Turecká - Malá Krížna - Kráľova studňa (prameň) - záver Gaderskej doliny - Suchá dolina (Dlhý Grúň) - Repište - Krížna - Líška - Turecká (okrem časti Štrosy) je možné vykonávať skialpinizmus v období od l. novembra do 31. marca. Prístup do areálu je možný po turistických chodníkoch, zjazdových tratiach Turecká - Liška a zo Suchej doliny hrebeňom Dlhý Grúň. Využívanie areálu je možné počas malého a mierneho lavínového nebezpečenstva (1. a 2. stupeň podľa medzinárodnej stupnice). Areál pre výkon skialpinizmu je vyznačený na mape 5.

  Mapa územia NP Veľká Fatra a jeho ochranné pásmaMapa NPVF

  Vodenie psov

  Vodenie psov je v národných parkoch povolené avšak je potrebné mať ho vždy na vôdzke a v niektorých NP je povinný aj náhubok.
  • TANAP - Návštevníci sa so svojím psom môžu pohybovať neobmedzene, pričom musí byť na vôdzke a v najvyššom stupni ochrany, teda 4. a 5. musí mať aj náhubok.
  • Povinný náhubok je okrem TANAP-u aj v NAPANT-e a NP Poloniny.
  • Na vôdzke stačí mať psa v týchto NP: Veľká Fatra, Malá fatra, Slovenský raj, Muránska Planina, Pieniny, Slovenský kras.


  Drony

  Vo všetkých národných parkoch a chránených krajinných oblastiach je lietanie s dronom zakázané. Pokiaľ chce niekto filmovať s dronom v danom národnom parku, potrebuje povolenie od správy národného parku. Legislatíva v rámci používania dronov je pomerne prísna, odporúčam si to preštudovať na webe mamdron.sk. Užitočná je aj aplikácia MamDron, kde na mapke nájdete územia, v ktorých s dronom môžete lietať. Údaje o chránených územiach poskytla štátna ochrana prírody.

  Zber lesných plodov a rastlín

  Pokiaľ niekto chce zbierať lesné plody pre vlastnú spotrebu, musí navštíviť miesta, ktoré nespadajú pod režim ochrany prírody. Trhanie vzácnych kvetov a rastlín je prísne zakázané. Na území národných parkov a chránených území, kde platí 3. a vyšší stupeň ochrany, je zber akýchkoľvek lesných plodov zakázaný, avšak uvedený príkaz sa nevzťahuje na miesta, ktoré sú návštevným poriadkom národného parku alebo chráneným územím vyhradené na takúto činnosť pre vlastnú spotrebu. Vyhradené miesta sú v troch národných parkoch, a to: Slovenský raj, Slovenský kras a Veľká Fatra.
  • V NPVF môžete zbierať lesné plody len 2 m od chodníka.
  • V NPSK to je do 75 m od vyznačených turistických chodníkov s výnimkou 4. a 5. stupňa ochrany.
  • V NPSR tiež na vyznačených turistických chodníkoch.

  Kúpanie v potokoch

  Na Slovensku máme veľa potokov, riek a jazier, kde sa dá otužovať. Povolené je to ale len mimo národných parkov.
  • Kúpanie v tatranských plesách je zakázané.
  • V potokoch v NP nie je žiadny oficiálny zákaz, avšak platí, že v NP sa môžete pohybovať len po vyznačených turistických chodníkoch, to znamená, že keď sa človek začne kúpať v potoku, pohybuje sa už mimo vyznačenej turistickej trasy a hrozí tam pokuta.


  Nadmerný hluk

  Ľudia chodia do prírody hlavne kvôli tichu, pokoju a zážitku, preto nie je vhodné, aby si niekto počas túry púšťal nahlas prenosný reproduktor alebo hlasno kričal. Samozrejme, popiskovanie na odplašenie medveďov je v poriadku. Všetko je to o ohľaduplnosti. V poriadku však nie je púšťanie pyrotechniky v národnom parku. V prípade takéhoto nadmerného hluku môžeme vyplašiť kamzíky, čo im môže spôsobiť enormný stres a následné uhynutie. Prosím, rešpektujme aj ostatné živočíchy, ktoré tam žijú. Myslím, že tento scenár sa dá aplikovať všade, nielen na území národných parkov.

  Odpadky

  Je smutné, čo všetko sa dá nájsť počas turistiky. V prírode sme len na návšteve a všetci by sme sa mali riadiť týmto pravidlom: To, čo si so sebou do hôr prinesiem, to si so sebou aj odnesiem.

  Záver

  Je dôležité, aby sme sa v prírode rešpektovali a boli ohľaduplní. Pre niekoho sa možno pravidlá zdajú reštriktívne, obmedzujúce, ale dané pravidlá je potrebné rešpektovať. Snažil som sa zhrnúť najčastejšie body, s ktorými sa môžu návštevníci NP stretnúť. Pokiaľ mám nejakú chybnú informáciu alebo sa to časom zmení, určite to do článku doplním. Rešpektujme prírodu, ale aj seba navzájom.
  Zdroj fotografií: redakcia MTHIKER, mapy - návštevné poriadky NP
  report_problem Našiel si v texte chybu?
  viktorvinciktoma 
  clear
  Prečo sa ti článok nepáči?
  Odoslať spätnú väzbu
  Formulár sa odosiela

  Komentáre

  Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
  Formulár sa odosiela
  Pridaj komentár
  Formulár sa odosiela

  Podobné články

  Jedno a to isté miesto, a predsa vždy iné

  Jedno a to isté miesto, a predsa vždy iné

  O tom, ako môže byť túra na to isté miesto zakaždým iná, a o tom, ako nás jediný výjazd na dobre známe miesto poriadne vyškolil.
  Volovské vrchy - potulky planinou Galmus

  Volovské vrchy - potulky planinou Galmus

  Aj menej navštevované pohoria na Slovensku majú čo ponúknuť. Počas nenáročnej túry navštívime 2 vrcholy, jaskyňu aj vodopád.
  Viem byť aj ja ohľaduplný?

  Viem byť aj ja ohľaduplný?

  Ohľaduplnosť a ľudskosť – dve vlastnosti, ktoré vnímame na jednej strane ako samozrejmosť, veď sme predsa ľudia, no na druhej strane sú to vlastnosti, na ktoré sa často zabúda.
  keyboard_arrow_up